Bezpečnostní opatření pro Gym, Pandion a Panji

14. května 2024

Bezpečnostní opatření pro Gym, Pandion a Panji

Bezpečnostní opatření Petzl týkající se úvazků pro lezecké stěny a lanové parky - Gym, Pandion a Panji

Lezecké stěny a lanové parky provozují aktivity, které jsou ze své podstaty nebezpečné. V posledních letech zaznamenaly značný rozmach a lákají stále větší počet zákazníků. Někteří z těchto zákazníků jsou ve vertikálním prostředí nováčci a mají jen malé nebo žádné zkušenosti s tím, jak bezpečně absolvovat tyto nebezpečné aktivity. Společnost Petzl byla nedávno upozorněna, že uživatelé sedacích úvazků Petzl GYM, PANDION a PANJI si může úvazek nasadit obráceně, připojovacím bodem dozadu, a následně se připojit k elastickému pásku, který spojuje pás a nožní popruhy.

Petzl se proto rozhodl přijmout následující preventivní bezpečnostní opatření:

 • Připomínat provozovatelům lezeckých center a lanových parků důležitost předchozího školení, vedení a monitorování uživatelů před a během používání úvazku a dalšího vybavení, zejména pokud se vybavení poskytuje zákazníkům.
 • Poskytovat a podporovat přístup ke vzdělávacím materiálům.
 • Umožnit možnost bezplatné výměny současného elastického pásku spojujícího pás a nožní popruhy úvazků GYM, PANDION a PANJI za nový.

1. Připomenutí týkající se školení, dohledu a sledování zákazníků před a během používání
Následující činnosti týkající se úvazků a veškerého dalšího vybavení by již měly být součástí vaší každodenní rutiny:

 • Přečtěte si, pochopte a dodržujte všechny pokyny k použití úvazků a ostatního používaného vybavení.
 • Proškolte své zaměstnance a ověřte, že rozumí všem pokynům k použití pro úvazky a ostatní vybavení a dodržují je.
 • Proškolte své zákazníky a ověřte si, aby:
  - rozuměli všem pokynům pro používání úvazků a ostatního vybavení a dodržovali je,
  - chápali bezpečnostní rizika spojená s jejich činností,
  - rozuměli a dodržovali všechny techniky používané při dané aktivitě.
  - Zkontrolujte, zda je veškeré vybavení správně udržováno, instalováno, obléknuto a používáno před a během použití.

2. Výukové materiály
Abychom mohli sdílet informace o tom, jak správně používat sedací úvazky, poskytuje Petzl
následující vzdělávací materiály a vyzývá všechny provozovatele lezeckých center a lanových parků, aby je vystavili ve svých prostorách.

=> Pokud provozujete lezeckou stěnu, vyvěste následující plakáty na viditelné a vysoce frekventované veřejné prostory a prostřednictvím jejich obsahu informujte své zaměstnance a zákazníky:

 • Kliknutím na obrázek se vám otevře pdf soubor ke stažení

=> Pokud spravujete lanové centrum, nainstalujte následující plakát na viditelné a vysoce frekventované veřejné prostranství a prostřednictvím jeho obsahu informujte všechny své zaměstnance a zákazníky:

 • Kliknutím na obrázek se vám otevře pdf soubor ke stažení

3. Nové elastické pásky pro úvazky GYM, PANDION a PANJI, spojující pás a nožní popruhy
Jako součást zapálení pro neustálé zlepšování, Petzl aktualizoval elastické pásky nožních popruhů u sedacích úvazků GYM, PANDION a PANJI. Tato aktualizace nijak neovlivňuje rozsah velikostí úvazku.

V čem jsou nové elastické pásky jiné:
- Obsahují našitý štítek identifikující „ZÁDNÍ“ stranu úvazku, který uživateli pomáhá s orientací při nasazování.
- Nemají systém nastavování délky, u kterého vznikala oka pod nastavovací přezkou.

Pokud máte zájem o výměnu těchto pásků, můžete kontaktovat naše servisní oddělení na telefonu (+420) 777 744 180 nebo napsat e-mail na vaclav.cizek@vertone.cz
Náš reklamační technik, Václav Čížek, vás kontaktuje a informuje vás o dalším postupu.

Často kladené dotazy:

● Je výměna elastických pásků nožních popruhů povinná?
Petzl doporučuje pásky vyměnit, ale není to povinné. Proškolením svých instruktorů a zákazníků, aby dodržovali pokyny k použití úvazku a ostatního vybavení, které bude používáno, a zajištěním dodržování dalších kroků popsaných v bodech v kapitole 1. Připomenutí týkající se školení, dohledu a sledování zákazníků před a během používání, snížíte možné riziko. V rámci snahy o neustálé zlepšování Petzl nabízí výměnu původních elastických pásků za nové. Kromě toho Petzl důrazně doporučuje, aby personál používal a vystavil poskytnuté výukové materiály. Aktualizace úvazků a vzdělávací materiály jsou vám poskytovány zdarma.

● Proč Petzl nevyhlásí stažení produktu?
Petzl nevyhlašuje stažení produktu, protože splňuje všechny požadované oborové a legislativní předpisy a Petzl se nedomnívá, že by na produktu byly nějaké konstrukční nebo výrobní vady. Petzl se dobrovolně rozhodl v rámci své nabídky zdarma nabídnout nové elastické pásky nožních popruhů jako proces zlepšování služeb. Přesto Petzl neustále prosazuje bezpečnost, což ho vede k tomu, aby připomínal lezeckým centrům a lanovým parkům, aby dodržovali a školili uživatele podle všech pokynů k použití a dále dodržovali kroky popsané v bodech v kapitole 1. Připomenutí týkající se školení, dohledu a sledování zákazníků před a během používání, a poskytoval další vzdělávací materiály.

● Kterých úvazků se týká možnost výměny elastických pásků nožních popruhů?
GYM C032AA00
- Starší značení: od 18319xxxxxx do 19264xxxxxx včetně
- Nové značení: od 19Jxxxxxxxxxx do 24Axxxxxxxxxx včetně

PANDION C029AA00
- Starší značení: od 18321xxxxxx do 19264xxxxxx včetně
- Nové značení: od 19Jxxxxxxxxxx do 24Axxxxxxxxxx včetně

PANJI C028AA00
- Starší značení: mezi 18326xxxxxx a 19253xxxxxx včetně
- Nové značení: mezi 19Jxxxxxxxxxx a 23Kxxxxxxxxxx včetně

Petzl nenabízí náhradní nové elastické pásky ke starším modelům úvazků C32 GYM, C29 PANDION a C28AUA-C28ABA PANJI, protože konstrukce elastických pásků u těchto úvazků je jiná.● Mají nové elastické pásky nožních popruhů vliv na rozsah velikostí úvazků?
Ne. Vynechání možnosti nastavení délky elastických pásků nemá žádný vliv na rozsah velikostí.

● Jsem individuální uživatel (nikoli lezecké centrum nebo lanový park) používající jeden z těchto úvazků soukromě. Je výměna elastických pásků povinná?
Petzl doporučuje elastické pásky vyměnit, ale není to povinné. Přesto však přečtení si, pochopení a dodržování návodu k použití vašeho úvazku a ostatního vybavení je povinné pro minimalizování rizika. Pokud máte zájem o výměnu elastických pásků nožních popruhů na vašem úvazku, kontaktujte reklamačního technika viz kontakt výše v textu.

← Zpět na seznam článků