Petzl Neox - nová jistící brzda

4. července 2024

Petzl Neox - nová jistící brzda

NEOX je nová jistící brzda se speciálním mechanismem, který zaručuje optimální a plynulé podávání lana při jištění prvolezce.

Upozornění

  • Pečlivě si přečtěte návod k použití produktu, než se budete řídit radami uvedenými v tomto článku. Musíte si přečíst a porozumět informacím v návodu k použití, abyste byli schopni porozumět těmto doplňkovým informacím.
  • Zvládnutí těchto technik vyžaduje specifický nácvik. Spolupracujte nejprve s instruktorem, abyste potvrdili svou schopnost provádět tyto techniky bezpečně a nezávisle, než se o ně pokusíte bez dozoru.
  • Poskytujeme příklady technik souvisejících s vaší činností. Mohou však existovat i další techniky, které zde nepopisujeme.

Při jištění prvolezce určitě potřebujete zastavit pád v každém okamžiku, ale důležitá je také schopnost rychle a plynule podat (povolit) lano, i když jste zaskočeni, například když lezec cvaká expresku. GRIGRI poskytuje hladký průchod u nových a/nebo tenkých lan, hůře chodí lana většího průměru a tuhá nebo chlupatá lana. Rychlé podání takových lan vyžaduje speciální techniku, kdy palcem přidržíte vačku.

NEOX poskytuje optimální plynulost podávání lana nezávisle na průměru nebo stavu vašeho lana a vačku není nutné přidržovat.

Je možné použít NEOX pro jištění shora, takzvaně top-rope nebo slangově „na rybu“?

NEOX je možné použít na horní jištění, ale jeho fungování nebude optimální. Při jištění shora, zejména potom při jištění začátečníků nebo lezců, kteří potřebují jistotu, je potřeba mít lano neustále napnuté. Jinými slovy neustále dobírat lano více, než je nutné, aby lezec cítil jeho uklidňující napětí. V tomto případě se plynulost chodu NEOX stává nevýhodou, protože dochází k určité prodlevě, než se lano zablokuje. Toto zpoždění odpovídá polovičnímu otočení kotouče nebo 4 cm lana, což je délka, kterou lze lehce vyrovnat mírným pohybem pánve nebo krokem vzad. Toto zpoždění chybí u univerzálnější jistící brzdy, jakou je GRIGRI.


Při jištění prvolezce s brzdou NEOX je podávání lana tak hladké, až máte pocit, že blokování nefunguje.

Aby pokaždé došlo k zablokování lana, musíte vždy a neustále držet volný konec lana, vycházejícího z brzdy, v ruce.

Při zastavování pádu je u brzdy NEOX, stejně jako u všech ostatních jistících brzd s asistovaným blokováním, důležité, aby ruka držela volný konec lana vycházejícího z brzdy: sevření lana v ruce dá počáteční impulz, který spustí blokovací funkci brzdy.

Protože je NEOX konstruován speciálně pro rychlé a hladké podávání lana, stisk ruky na volném konci lana určuje jeho fungování:

  • Pokud ruka drží volný konec lana, aktivuje se blokování a brzda zablokuje lano.
  • Pokud ruka posouvá lano do brzdy, můžete lano rychle a plynule podat lezci (povolit).
  • Pokud vaše ruka nedrží volný konec lana - VAROVÁNÍ - brzda nemusí lano zablokovat.

Například, když lezec náhle zatáhne za lano, aby cvaknul expresku, tah lana je stejným směrem a stejnou rychlostí, jako při krátkém pádu (např. uklouznutí těsně nad jištěním, zaseknutí lana v cestě, velmi lehký lezec, lano zavěšené top-rope). Napětí v laně je stejné, ale obě situace vyžadují odlišnou funkci brzdy: zablokování, pokud jde o pád, naopak rychlé uvolnění, pokud se cvaká expreska. Ruka držící volný konec lana určuje, co brzda udělá.

Jakmile je blokování aktivováno, NEOX zablokuje lano a drží ho zablokované, není nutné ještě silněji svírat lano. I nadále však držte volný konec lana a nepouštějte ho z ruky.

Jak jistit s brzdou NEOX

Alex Megos a Michaela Kiersch předvádí NEOX a ukazují několik tipů, jak ho používat.

Zvuk cvakání NEOXu při dobírání lana

Pravděpodobně jste už slyšeli zvuk, který vydává NEOX, když rychle dobíráte lano. Toto cvakání je normální: je způsobeno napětím lana, které způsobuje tření kotouče o blokovací zarážku.

Při rychlém dobírání lana (vytahováním volného konce lana z brzdy) způsobí jeho napnutí posunutí kotouče nahoru: je to stejný proces, který aktivuje blokování, když lano běží v opačném směru. Když se kotouč posunuje nahoru a přitom se otáčí proti směru hodinových ručiček, tře se o blokovací zarážku, takže pokaždé, když se výčnělky kotouče třou o zarážku, je slyšet „cvaknutí“. Je to běžný chod, vlastní blokovacímu systému NEOX: nezpůsobuje žádné neobvyklé opotřebení příslušných součástí a zvuk není možné snížit.

Pomalé dobírání lana:

Při pomalém dobírání běží lano proti směru blokování pod nízkým napětím. Kotouč se neposunuje nahoru k blokovací zarážce a volně se otáčí.

Rychlé dobírání lana:

Při rychlém dobírání běží lano proti směru blokování pod vyšším napětím. To může nastat v případě náhlého pohybu, nebo pokud lezec visí na laně a chce se přitáhnout, například když mu chcete pomoci při jištění top-rope. Kotouč se posunuje nahoru a tře se o blokovací zarážku, čímž vytváří sérii „cvaknutí“.

Poznámka pro fungování kotouče při blokování: při povolování (podávání) lana se kotouč volně otáčí, aniž by se posunoval nahoru k blokovací zarážce. Když je na volném konci lana aktivováno napětí, kotouč se posune nahoru a přitom se stále otáčí ve směru hodinových ručiček, jeden z výčnělků se zachytí za blokovací zarážku.

Před použitím si přečtěte tento návod k používání:

ČESKY
SLOVENSKY

← Zpět na seznam článků