Výzva ke kontrole produktů Petzl Grillon

5. ledna 2024

Výzva ke kontrole produktů Petzl Grillon

Bezpečnostní výzva k provedení kontroly lana u produktů Petzl Grillon vyrobených v období říjen až prosinec 2023.

Petzl vyzývá ke kontrole určitých tipů produktu Grillon. Během výroby došlo u některých produktů k opačnému založení lana do nastavovacího zařízení lana. V takovémto případě nedojde k zablokování lana, což může způsobit poranění.
Pokud vlastníte produkty Grillon vyrobené mezi říjnem a prosincem 2023, přestaňte je ihned používat a proveďte následující kontrolu vašich produktů.

Jak poznám, že mám zkontrolovat svůj produkt?

1. Podle typu štítku, který označuje produkt.

Váš produkt může být označen buď samolepícím štítkem na laně, nebo plastovým krytem s vyraženým označením.

Pokud je váš produkt označen nalepovacím štítkem, vašeho produktu se výzva ke kontrole netýká a můžete ho bez problémů používat.

Pokud má váš produkt plastový kryt s vyraženým označením, postupujde dle následujících kroků.

2. Zkontrolujte datum výroby vašeho produktu.

Pokud byl váš produkt vyroben před říjnem 2023 nebo po prosinci 2023, vašeho produktu se kontrola netýká a můžete ho bez pobav používat .

Pokud byl váš produkt vyroben v období říjen až prosinec 2023, zkontrolujte si jeho výrobní číslo podle seznamu zde

U těchto produktů je potřeba provést vizuální kontrolu založení lana viz následující postup.

Jakou vizuální kontrolu je potřeba provést?

Správný směr založení lana je vyobrazen na nákresu uvedeném na bočnici nastavovače lana.Váš produkt je v pořádku a může být dále používán.

Váš produkt není v pořádku, produkt nepoužívejte a proveďte správnou instalaci lana dle následujícího postupu.Na závěr proveďte zkoušku funkčnosti zablokování lana v požadovaném směru.

Pokud máte pochybnosti o kontrole vašeho produktu, kontaktujte našeho servisního technika.

Často kladené dotazy

Kterých produktů se kontrola týká?

Můj produkt je označen šedým plastovým krytem místo červeného. Je to normální?
Jedná se o černý výrobek GRILLON. V tomto případě není kryt červený, ale kouřově šedý. Podle tohoto označení zjistíte, zda se na váš produkt vztahuje výzva ke kontrole.

Kolik vadných produktů bylo zjištěno?
Ke 2. lednu 2024 bylo zjištěno 8 produktů v jedné výrobní šarži.

Došlo u vadných produktů k nějakým zraněním?
Ke 2. lednu 2024 nejsou hlášena žádná zranění.

Dostal jsem produkt GRILLON se zelenou nálepkou na obalu. Co to znamená?
Petzl zkontroloval produkty GRILLON, kterých se tato výzva týká, a označil je zelenou nálepkou na obalu.


← Zpět na seznam článků